תקנון שימוש באתר

• אתר WORKOUT-FIT (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת WORKOUT (להלן: "WORKOUT" או "החברה"). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי החברה (חנות וירטואלית), על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע בו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר [להלן: "השימוש באתר"] מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש [להלן: "המשתמש"] לתנאי תקנון זה. המשתמש מצהיר כי קרא את הוראות התקנון ותנאי השימוש באתר וכי הינו מסכים לאמור בהם.

הרכישה
• ביצוע הרכישות באתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים הבאים:
1. המשתמש מצהיר כי הינו בגיר- מעל גיל 18 שנים.
2. הרכישה הינה למטרות פרטיות ולא סיטונאיות.

ביצוע רכישה מקוונת
• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט בהתאם למלאי הקיים.
• בעת ביצוע הרכישה יבחר המשתמש מתוך מגוון המוצרים את המוצר הנבחר על ידו: כמותו, מידה, דגם וצבע מבוקשים – ככל ונפלה טעות בבחירת המידה או הצבע על ידי הלקוח, הרי שהדבר לא יחייב את החברה.
• יובהר, כי הצבעים שיוצגו באתר כמו גם כל תמונה שהיא הכוללת את המוצר המוצע נועדו להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בינם לבין המוצרים במציאות – למשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי – יובהר כי מניין ימי המשלוח ימנה החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
• יובהר כי במקרה בו חברת האשראי לא תאשר את העסקה כי אז תישלח הודעה אודות כך לכתובת הדוא"ל של הלקוח – במקרה כזה יראו את הזמנה כאילו לא בוצעה .
• מחיר המוצרים באתר כולל מע"מ, אלא אם צוין במפורש אחרת.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת איזה מהמוצרים באתר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
• החברה נוקטת באמצעים המקובלים על מנת להבטיח כי מלאי המוצרים המוצגים באתר יהיה זהה למלאי המוצרים המצוי ברשותה. יחד עם זאת, יתכנו מקרים בהם יתברר לחברה לאחר ההזמנה כי המותר המוזמן אינו זמין במלאי – במקרים מהן אלה תהיה רשאית החברה בהתאם לבחירת הלקוח לבטל את העסקה או להציע מוצר חלופי. במקרה כאמור החברה או מי מטעמה לא יהי אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה, במקרה בו נפלה טעות קולמוס ו/או טעות סופר חריגה או ברורה על פניה בין במחיר המוצר ובין בתיאורו.

שירות לקוחות
בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון – 054-5350620 (רחלי)

אבטחת מידע ופרטיות
• חברת WORKOUT כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת WORKOUT ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• בלחיצה על כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת WORKOUT או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.
באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 054-5350620
באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני
• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט
• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז נצרת תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.